محاسبه قیمت طلا

گرم
تومان
%
%
تومان

قیمت نهایی محصول:

تومان

قیمت طلا + اجرت ساخت + سود + مالیات

قیمت طلای محصول:

تومان

وزن ✕ نرخ روز طلا

اجرت ساخت:

تومان

قیمت طلا ✕ %

سود فروش طلا:

تومان

(قیمت طلا + اجرت ساخت) ✕ %

مالیات

تومان

(اجرت ساخت) ✕ 9 %

محاسبه قیمت بر اساس حذف مالیات

از دی ماه سال 1400 مالیات بر ارزش افزوده طلا تنها بر روی میزان سود و اجرت ساخت طلا لحاظ می شود اما فروشگاه آرت گلد سروش برای رفاه بیشتر حال مشتریان خود، در خرید آنلاین، هیچ گونه مالیات برای اجرت ساخت، دریافت نمی کند و این مبلغ هدیه آرت گلد به شما می باشد.